Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

GIÁ NƯỚC SẠCH KHU VỰC ĐÔ THỊ (áp dụng từ 22/8/2019)
Nhóm
Mục đích sử dụng nước
Đơn giá (VNĐ/m3)
1.
Nước sinh hoạt cho hộ dân cư
Từ 1m3 đến 10m3 / tháng
8.600
Từ 11m3 đến 20m3 / tháng
11.000
Từ 21m3 đến 30m3 / tháng
13.000
Trên 30m3 hộ / tháng
14.500
2.
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
13.000
3.
Hoạt động sản xuất vật chất
15.500
4.
Kinh doanh dịch vụ
16.000