Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

GIÁ NƯỚC SẠCH KHU VỰC ĐÔ THỊ (áp dụng từ 01/4/2024)
Nhóm
Mục đích sử dụng nước
Đơn giá (VNĐ/m3)
1.
Nước sinh hoạt cho hộ dân cư
– Từ 1m3 đến 10m3 đầu tiên (hộ/tháng)
9.700
– Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng)
12.000
– Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng)
15.200
– Từ trên 30m3 trở lên (hộ/tháng)
18.800
2.
Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viên, cở sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận)
14.600
3.
Nước hoạt động sản xuất vật chất; xây dựng
17.000
4.
Nước kinh doanh dịch vụ
21.000