Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Thực hiện Thông báo số 138/TB-NLS ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn về việc thanh toán hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt.

Phòng Tài chính – Kế toán kính gửi Quý Khách hàng video hướng dẫn thanh toán tiền nước qua ngân hàng SHB