Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC 


A. Nơi tiếp nhận hồ sơ

 • Thủ tục đăng ký Hợp đồng dịch vụ cấp nước, đổi tên Hóa đơn thu tiền nước tại địa chỉ: Phòng Quản lý tiêu thụ, tầng 3 – Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn – số 14/10 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Hoặc các Chi nhánh trực thuộc Công ty trên địa bàn huyện Khách hàng đăng ký).
 • SĐT: 02053.876.887

B. Trường hợp lắp đặt mới

I. Đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình
Hồ sơ bao gồm:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất, hoặc hợp đồng mua bán nhà: 01 bản photo được chứng thực (tại vị trí lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước);
 • Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân của người đề nghị và đứng tên trên Hợp đồng dịch vụ cấp nước: 01 bản photo
 • Lưu ý: Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì phải có Giấy xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị lắp đặt hệ thống cấp nước.
II. Đối với khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Hồ sơ bao gồm:
 • Công văn đề nghị lắp đặt hệ thống cấp nước (hoặc Đơn đăng ký theo mẫu);
 • Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập Doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất của cơ quan tại địa chỉ đề nghị cấp nước (bản photo được chứng thực);
 • Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cuốc công dân (bản photo) của người đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Lưu ý: Trường hợp cơ quan đi thuê trụ sở, hoặc thuê đất phải có bản công chứng hợp đồng thuê nhà. Đồng thời có ủy quyền của chủ sở hữu nhà đất về việc đấu nối hệ thống cấp nước.

C. Thủ tục thay đổi thông tin trên Hợp đồng dịch vụ cấp nước

I. Khách hàng là hộ gia đình
Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đề nghị (theo mẫu);
 • Hợp đồng dịch vụ cấp nước cũ (nếu có);
 • Hóa đơn thu tiền nước của tháng gần nhất (nếu có);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản photo được chứng thực);
 • Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo).
II. Khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Hồ sơ bao gồm:
 • Công văn đề nghị chuyển thay đổi thông tin trên Hợp đồng;
 • Hợp đồng thuê nhà (bản photo);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo);
 • Hóa đơn thu tiền nước của tháng gần nhất (nếu có);
 • Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân của người đại diện (bản photo).

Tài liệu đính kèm: