Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

1. Tên Công ty:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Lang Son water supply and drainage join stock company
Tên viết tắt: LS water
 

2. Trụ sở chính:

Địa chỉ: số 14/10 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
Số điện thoại: 02053.870.073
Email: capnuocls @gmail.com
Website: capthoatnuoclangson.com.vn
 

3. Chi nhánh

Chi nhánh Xây lắp điện nước
 • Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn
 • Số điện thoại: 02053 871 717
Chi nhánh Thoát nước đô thị
 • Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn
Chi nhánh Tư vấn xây dựng công trình
 • Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn
 • Số điện thoại: 0986 507 918
Chi nhánh Cấp nước Hữu Lũng
 • Địa chỉ: SN 126 đường Bắc Sơn, khu Cầu Mười, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
 • Số điện thoại: 02053 825 359
 • Email: tramcapnuochl@gmail.com
Chi nhánh Cấp nước Chi Lăng
 • Địa chỉ: SN 7 đường Lê Lợi, khu Trung Tâm, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
 • Số điện thoại: 02053 820 711
 • Email: capnuocchilangls@gmail.com
Chi nhánh Cấp nước Lộc Bình
 • Địa chỉ: Khu Nhà Thờ, TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình
 • Số điện thoại: 02053 840 490
 • Email: capnuoclocbinh@gmail.com
Chi nhánh Cấp nước Đình Lập
 • Địa chỉ:Khu 3, TT Đình Lập, huyện Đình Lập
 • Số điện thoại: 02053 847 034
 • Email: capnuocdinhlap@gmail.com
Chi nhánh Cấp nước Đồng Đăng
 • Địa chỉ: SN 25 ngõ 4 đường Hoàng Văn Thu, TT Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
 • Số điện thoại: 02053 851 363
 • Email: capnuocdd@gmail.com
Chi nhánh Cấp nước Văn Lãng
 • Địa chỉ: Khu 1, TT Na Sầm, huyện Văn Lãng
 • Số điện thoại: 02053 528 826
 • Email: capnuocvanlang@gmail.com
Chi nhánh Cấp nước Tràng Định
 • Địa chỉ: SN 34 đường Nà Nghiều, khu 3, TT Thất Khê, huyện Tràng Định
 • Số điện thoại: 02053 883 740
Chi nhánh Cấp nước Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Tiên Đáo, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn
 • Số điện thoại: 02053 837 113
Chi nhánh Cấp nước Bình Gia
 • Địa chỉ: SN 63 , khu phố 6A, TT Bình Gia, huyện Bình Gia
 • Số điện thoại: 02053 834 583

4. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ: 50.098.000.000 đồng
Bằng chữ: Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 5.009.800
 

5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ông Lê Vĩnh Sơn
Chức danh:  Chủ tịch HĐQT
 
Ông Nguyễn Văn Quyết
Chức danh: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
 
Ông Nguyễn Đình Quý
Chức danh: Tổng Giám đốc