Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024, NHIỆM KỲ IV 2024 – 2029

Sáng ngày 25/4, Đại hội đồng cổ đông năm 2024, nhiệm kỳ IV 2024 – 2029 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới The Pride.

Đại hội có sự tham gia của các thành viên trong Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Lạng Sơn; đại diện nhà báo, phóng viên của Báo Lạng Sơn và Đài truyền hình Lạng Sơn.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua tất cả các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024 – 2029; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024 – 2029; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024; Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029; Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.

Đại hội cũng bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 2024 – 2029 gồm 07 thành viên, trong đó ông Lê Vĩnh Sơn và ông Nguyễn Văn Quyết tái cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 2024 – 2029; Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 2024 – 2029

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 cũng là cơ hội để các cổ đông vấn đáp Hội đồng quản trị về những khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình.

Ông Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Chi nhánh Thoát nước đô thị trình bày khó khăn, vướng mắc của đơn vị

Ghi nhận những kết quả kinh doanh ấn tượng:

Trong năm 2023, tổng doanh thu đạt 94.5%, lợi nhuận sau thuế đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Về cơ bản, Công ty đã thực hiện các giải pháp để duy trì cấp nước ổn định, xóa dần các điểm nóng mất nước và thiếu nước; hoàn thành hồ sơ về việc điều chỉnh giá nước sạch; quản trị mạng cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty đã đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 150 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến 8.5%; đồng thời thông qua 4 mục tiêu: tăng sản lượng tiêu thụ, ổn định nguồn nước tại thành phố, quản trị chuyên sâu, cấp nước an toàn.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Đại hội: