Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp: Hiệu quả bước đầu ở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tăng cường tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên, củng cố xây dựng thương hiệu của công ty để phục vụ khách hàng tốt nhất. Đây là mục tiêu trong xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đã đang triển khai thực hiện hướng tới phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả bền vững.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn cho biết: Trong những năm qua, công ty luôn quan tâm xây dựng văn hoá doanh nghiệp và đến nay công ty triển khai đã được 2 năm. Với lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp của công ty lên tới 430 cán bộ công nhân viên làm việc tại trụ sở chính và 11 chi nhánh các huyện, hoạt động kinh doanh liên quan nhiều mảng lĩnh vực. Do đó, phương pháp quản lý điều hành của người đứng đầu cũng như các bộ phận đòi hỏi sự linh hoạt và việc ra quyết định phải mang tầm nhìn chiến lược. Vì thế, khẩu hiệu “Tôi thay đổi” của công ty mang rất nhiều thông điệp và mục tiêu sâu sắc. Từ đó, giúp công ty xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thân thiện trách nhiệm hướng tới phát triển vững mạnh toàn diện, có tầm ảnh hưởng và thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.

Mục tiêu đặt ra trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp của công ty là hình thành môi trường làm việc văn minh, tăng hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc của từng bộ phận và đổi mới trong các mối quan hệ đối tác khách hàng hướng tới xây dựng hình ảnh con người, thương hiệu, uy tín của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ngày càng có vị trí cao trong xã hội.

Để hiện thực hoá mục tiêu, công ty đã xây dựng cẩm nang cuốn sổ tay văn hoá quy định rõ về văn hoá giao tiếp ứng xử bao gồm quy định về văn hoá ứng xử tại nơi làm việc; nguyên tắc giao việc; chấp hành nhiệm vụ công tác của cán bộ nhân viên, chế độ thông tin, báo cáo; giữ vệ sinh mỹ quan chung thực hiện tiết kiệm tại nơi làm việc và triển khai thực hiện mô hình 5S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng). Hằng tuần, công ty thực hiện nghiêm chế độ chào cờ và hằng ngày thực hiện tập thể dục giữa giờ với thời lượng khoảng 10 phút nhằm giảm stress và nâng cao chất lượng làm việc một cách khoa học tại văn phòng công ty.

Ngoài ra, công ty đẩy mạnh áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm. Theo đó, công ty luôn giữ mối liên hệ với khách hàng trong việc cung cấp dịch vụ từ khâu tiếp nhận hồ sơ đề xuất lắp đặt cấp nước, tổ chức thi công đến việc xử lý, giải quyết những phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty, nhất là các phản ánh về chất lượng dịch vụ, sản phẩm nước sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Thuận, thôn Co Măn, xã Mai Pha cho biết: Trước đây, mỗi khi nhân viên đến thu tiền sử dụng nước sinh hoạt rất ít khi tương tác với các chủ hộ sử dụng nước, chỉ tập trung thu tiền là xong. Nhưng từ năm 2020 đến nay, nhân viên công ty đến thu tiền nước thường xuyên hỏi thăm về chất lượng nước, nguồn nước có ổn định hay không và còn cung cấp số điện thoại để khi xảy ra sự cố thì liên lạc để được hỗ trợ. Chúng tôi thấy thái độ phục vụ của nhân viên công ty có thay đổi lớn trong gần 3 năm nay, từ đó, tôi thấy rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của công ty.

Nhờ thực hiện có hiệu quả việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã giúp công ty vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh do một số mảng lĩnh vực của công ty chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Trong năm 2021, doanh thu của công ty đạt 145 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và bằng 105% so với năm 2020. Năm 2022, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh công ty đề ra đều đã hoàn thành và vượt kế hoạch (kế hoạch doanh thu đạt 150 tỷ đồng, tăng 103% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 9,6 tỷ đồng, tăng 105% so với năm 2021), thu nhập bình quân đầu người đạt gần 7 triệu đồng/người/tháng. Các nghĩa vụ của Nhà nước và các chế độ, chính sách với người lao động được thực hiện đầy đủ, năm 2022, công ty đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 18,5 tỷ đồng các khoản thuế, phí theo quy định.

Ông Đào Trọng Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá:  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn là một trong số các doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Điều này được thể hiện trên các yếu tố như, công ty luôn chấp hành tốt các chính sách, pháp luật, nghĩa vụ với Nhà nước; nộp thuế; đóng bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ cho nhân viên. Các hoạt động của tỉnh và của hiệp hội phát động công ty đều tham gia tích cực như hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ xây dựng nông thôn mới…

Những nỗ lực của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn trong việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp rất đáng ghi nhận. Những giá trị lan toả từ xây dựng văn hoá doanh nghiệp của công ty mang lại là nguồn nội lực quan trọng để công ty ngày càng phát triển bền vững trong những năm tới.