Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

THỰC HIỆN 5S TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Mô hình 5S được ứng dụng trong các doanh nghiệp rất phổ biến. Việc triển khai 5S trong doanh nghiệp nên được thực hiện theo đúng quy trình, kiên nhẫn, liên tục và phải thường xuyên có sự đánh giá, kiểm tra.

Tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, đã áp dụng 5S trong văn phòng và các trạm bơm do Công ty quản lý. Áp dụng 5S giúp Công ty cắt giảm chi phí sản xuất, tạo môi trường thân thiện chuyên nghiệp cho CBCNV làm việc hiệu quả và mang đến hình ảnh đẹp mắt, sáng sủa, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho CBCNV và Khách hàng.

Một số hình ảnh kết quả thực hiện 5S tại Công ty: