Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

NLS: Những chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng

Ngày 22/4/2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn (Mã cổ phiếu: NLS) đã thông qua Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.\

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2022 của NLS.

Năm 2021 đạt 100% tổng doanh thu, 140% lợi nhuận so với kế hoạch

Năm 2021, vượt qua các giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19, Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn (NLS) đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn và 09 thị trấn tại các huyện do Công ty quản lý.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, năm vừa qua, NLS đã thực hiện tư vấn thiết kế, lắp đặt chuyên ngành cấp thoát nước, nạo vét sửa chữa xây dựng hệ thống cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra Công ty còn được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư quản lý một số công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như: Cải tạo, sửa chữa các tuyến ống cấp nước trên địa bàn Thành phố và huyện Cao Lộc; Trang bị, mua sắm các máy bơm kịp thời nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh.

TGĐ Đào Nam Phong phát biểu tại ĐHĐCĐ Nước Lạng Sơn 2022.

Trong năm 2021, Công ty đã sản xuất và cung ứng được 9.666.704 m3 nước sạch, tăng 101% so với năm 2020. Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 145 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và bằng 105% so với năm 2020. Nguồn thu chủ yếu là doanh thu nước sinh hoạt, chiếm 67% trên tổng doanh thu. Các doanh thu về quản lý công tác thoát nước, duy trì chăm sóc cây xanh, đèn chiếu sáng đô thị, doanh thu xây lắp công trình xây dựng cơ bản và kinh doanh công trình xây dựng cơ bản tương đối ổn định.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 là 9,3 tỷ đồng, đạt 140,1% so với kế hoạch, 143% so với kế hoạch. Năm vừa qua, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 18,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động là 6,5 triệu đồng/tháng/người.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ SXKD, NLS còn được biết đến là đơn vị sôi nổi trong các hoạt động đoàn thể và phong trào. Công ty thường xuyên duy trì và phối hợp tốt với BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên kịp thời đời sống tinh thần đối với CBCNV trong toàn Công ty.

Đặt mục tiêu doanh thu 150 tỷ, lợi nhuận 9,6 tỷ đồng, sản xuất được 10,5 triệu m3 nước sạch trong năm 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chia sẻ về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc công ty NLS cho biết: Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 150 tỷ đồng, tăng 103 % và lợi nhuận sau thuế 9,6 tỷ đồng, tăng 105 % so với năm 2021. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến từ 4% – 8.5% vốn điều lệ; thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch HĐQT Lê Vĩnh Sơn trả lời câu hỏi của cổ đông.

Cụ thể, năm 2022, cùng với việc nâng cao sản lượng nước máy thương phẩm, NLS tiếp tục nghiên cứu công nghệ để giảm tỷ lệ tổn thất nước dưới 29%.

Là một trong những doanh nghiệp năng động, tích cực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, NLS tiếp tục thực hiện quản lý tốt các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được giao nhiệm vụ. Cùng với đó, Công ty đề ra kế hoạch và giải pháp triển khai kịp thời, đúng kế hoạch các dự án sử dụng vốn công ty, như: Dự án cấp nước từ Hồ Bản Lải về Thành phố Lạng Sơn; Dự án cải tạo nâng hệ thống đường ống truyền tải và mạng đường ống dịch vụ Thị trấn Đồng Đăng; Dự án chống thất thoát nước tại Thành phố Lạng Sơn; Dự án quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước toàn tỉnh Lạng Sơn,…

Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung biểu quyết với sự đồng thuận và nhất trí cao của các cổ đông.

Đặt mục tiêu phát triển Hợp đồng sử dụng nước từ 2.000 khách hàng trở lên, NLS đã đề ra kế hoạch duy tu, bảo dưỡng tất cả các trạm bơm, sử dụng các biện pháp kỹ thuật để khai thác tối đa nguồn nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn. Cùng với đó, Công ty tăng cường công tác kiểm tra chống thất thoát đạt hiệu quả hơn, tiếp tục đổi mới công tác chăm sóc khách hàng, liên tục cải tiến và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng nước, chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.