Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về việc điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 như sau:

STT Đối tượng sử dụng nước Giá bán lẻ nước sinh hoạt (đồng/m3)
Từ ngày 01/4/2024

Từ ngày 01/01/2025

Nhóm 1 Nước sinh hoạt cho các hộ dân cư
– Từ 1m3 đến 10m3 đầu tiên  (hộ/tháng)

9.700

9.600

– Từ trên 10m3 đến 20m3      (hộ/tháng)

12.200

12.000

– Từ trên 20m3 đến 30m3      (hộ/tháng)

15.200

15.000

– Từ trên 30m3 trở lên           (hộ/tháng)

18.800

18.600

Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viên, cở sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận)

14.600

14.400

Nhóm 3 Nước hoạt động sản xuất vật chất; xây dựng

17.000

16.800

Nhóm 4 Nước kinh doanh dịch vụ

21.000

20.800

    (Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT; chưa bao gồm giá dịch vụ thoát nước hoặc phí bảo vệ môi trường)

82 TB dieu chinh gia ban nuoc sach

106 UBNDT