Thông báo           

Tin hoạt động công ty

Hội nghị Người lao động 2020

20-05-2020 10:34

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

 

Ngày 08/5/2020, Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Công ty; BCH Công đoàn cơ sở Công ty; các phòng, ban Công ty và đại diện người lao động của các đơn vị trực thuộc Công ty.

Hội nghị đã thông qua: Báo cáo công tác Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Thỏa ước lao động tập thể năm 2020.

Theo đó trong năm 2019, Công đoàn cơ sở Công ty đã thực hiện đúng theo quy định về việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong đơn vị như về hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, vệ sinh an toàn lao động... Hội nghị cũng dành thời gian đối thoại trực tiếp giữa tập thể người lao động và lãnh đạo đơn vị về tình hình thực hiện các chế độ, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, chăm lo đời sống, tinh thần cho người lao động, đảm bảo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công ty theo quy định.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, ông Phương Mạnh Hào - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty đại diện tập thể người lao động và ông Vũ Văn Bính - Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động đã ký kết thỏa ước Lao động tập thể năm 2020. 

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Vũ Văn Bính – Giám đốc Công ty biểu dương những thành tích công ty đã đạt được trong năm 2019; tập thể, cán bộ, người lao động đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công ty, đồng thời định hướng một số giải pháp cơ bản để Công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2019 và làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

 

Ông Vũ Văn Bính – Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị BCH Công đoàn cơ sở Công ty cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019 và tổ chức ký kết giao ước thi đưa giữa các đơn vị trực thuộc Công ty.

 

 

Bà Trương Thị Thu Hải – Phó giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen

 

cho tập thể Chi nhánh thoát nước đô thị

 

 

 

 

Ông Vũ Văn Bính – Giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen

 

cho các cá nhân đạt thành tích năm 2019

 

Đại diện lãnh đạo Công ty tuyên duyên các cá nhân

 

đã tích cực tham gia vào công tác hiến máu nhân đạo

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2020

Với mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững cùng với những giải pháp mới, sáng tạo, quyết liệt đã và đang được triển khai. Ban lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn cơ sở Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2019, đoàn kết thống nhất cao, cùng với nỗ lực của cán bộ, người lao động đồng lòng chung sức thực hiện hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, sôi nổi, hoàn thành đầy đủ các nội dung theo chương trình, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 với các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện về các mặt: Sản xuất kinh doanh, tổ chức lao động, đời sống việc làm cho người lao động; tiếp tục thực hiện tốt công tác Đảng, Đoàn thể và các hoạt động phong trào, công tác thi đua trong năm 2020.

Tin liên quan