Thông báo           

Tin hoạt động công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

04-05-2021 18:37

 

         Ngày 27/04/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn (đơn vị thành viên của Tập đoàn Sơn Hà) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 (ĐHĐCĐ).

         Tại Đại hội, toàn bộ các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) bao gồm Tờ trình về phương án kế hoạch kinh doanh, thay đổi Điều lệ, thay đổi cơ cấu quản lý công ty, thay thế toàn văn điều lệ và các quy chế liên quan, bầu bổ sung Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát Công ty…  đã được cổ đông thông qua với sự đồng thuận nhất trí cao.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn năm 2021

       Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ cho biết, năm 2020, nền kinh tế xã hội của nước ta gặp nhiều khó khăn do do thời tiết khô hạn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thất thường gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và thương mại; đại dịch Covid-19 lây lan khá mạnh. Trong bối cảnh đó, nhờ sự nỗ lực của Chính phủ, các cấp ban ngành Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia đạt mức tăng trưởng kinh tế dương (2,9%) năm 2020, dù đây vẫn là mức thấp nhất trong một thập kỷ qua.

Chủ tịch HĐQT Lê Vĩnh Sơn Phát biểu tại Đại hội

 

      Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế xã hội trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn cũng có nhiều sự thay đổi nhờ sự chỉ đạo sát sao và định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên. 

Đoàn Chủ tịch của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 


       Mặc dù, năm 2020 đại dịch covid diễn biến phức tạp nhưng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn vẫn đạt những kết quả của kế hoạch đề ra. Cụ thể, năm 2020 sản lượng nước sạch tiêu thụ thực hiện 9.565.394 m3 đạt 99,6% so với kế hoạch, so với thực hiện năm 2019 tăng 102%. Doanh thu đạt 103% so với kế hoạch và bằng 104% so với năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty đã cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn Thành Phố Lạng Sơn và 09 thị trấn các huyện thuộc công ty quản lý. Các chi nhánh trực thuộc thực hiện tư vấn thiết kế, lắp đặt chuyên ngành cấp thoát nước, nạo vét sửa chữa xây dựng hệ thống cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra Công ty còn được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư quản lý một số công trình XDCB trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

     Năm 2021, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới vẫn phải đối mặt với tác động từ dịch bệnh COVID-19, là một thành viên của Tập đoàn Sơn Hà - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn sẽ tiếp tục tái triển khai tái cấu trúc mô hình hoạt động, phù hợp với chiến lược của Tập đoàn và đặc thù của ngành nước để bảo bảo hiệu quả kinh doanh cũng như từng bước mở rộng quy mô hơn. Bên cạnh đó, Công ty phấn đấu nâng tổng doanh thu 145 tỷ đồng, bao gồm: Cấp, thoát nước, Tư vấn các công trình, xây lắp, điện chiếu sáng đô thị, cây xanh, các dịch vụ khác; cung cấp nước máy thương phẩm 9.800.000 m3.

    Cùng các giải pháp mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tiếp tục cải tạo, mở rộng một số tuyến ống cấp nước khu vực Thành phố và các huyện kịp thời nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt tới khu vực dân cư. Tiếp tục đổi mới công tác chăm sóc khách hàng, liên tục cải tiến và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng nước, chất lượng dịch vụ ngày một hoàn thiện hơn. Trong năm 2021, cũng được coi là “bàn đạp” để Công ty Cấp thoát nước Lạng Sơn thực hiện kế hoạch 5 năm tới.

     Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.

Tin liên quan