Thông báo           

Tin hoạt động công ty

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2020 – 2025

28-05-2020 16:25

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

           

         Sáng ngày 15/5/2020, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức long trọng với sự tham gia của 136 đảng viên đến từ 07 Chi bộ trực thuộc.

        Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Đức Huân - Phó Bí thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố và đồng chí Phạm Quang Vinh - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy - Thành viên tổ công tác chỉ đạo Đại hội.

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Đảng ủy khai mạc Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025


        Đại hội đã được nghe và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 là dịp để toàn Đảng bộ tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.

 


Đồng chí Vũ Văn Bính – UV BCH Đảng bộ trình bày Báo cáo chính trị

của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2015 -2020


 

Đ/c Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm

của BCH Đảng bộ Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020


        Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo toàn thể Đảng viên, cán bộ, công nhân viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo cung cấp nước sạch ngày một ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của đời sống dân cư, sản xuất kinh doanh của thành phố và thị trấn các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát được thực hiện tốt; Công tác xây dựng Đảng, đã quan tâm tạo nguồn, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ đã giới thiệu 52 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, kế nạp 39 đảng viên mới đạt 115% so với Nghị quyết đại hội đã đề ra. Kết quả đánh giá chất lượng Đảng bộ nhiệm kỳ qua đều đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

        Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm tới, khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị trong đơn vị để lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Giữ vững hoạt động kinh doanh đã có và từng bước phát triển, nghiên cứu mở rộng đầu tư, cơ cấu lại ngành nghề, nâng cao vị thế và thương hiệu của Công ty; Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị, từng bước chuyên môn hóa; không ngừng nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, tham gia, đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội và hoàn thành các nghĩa vụ khác đối với địa phương.

 


 

Ý kiến tham luận tại Đại hội 

        Với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến, tham luận, tâm huyết, có chất lượng vào các văn kiện của BCH Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội, nhất trí thông qua Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội.

 


Đại hội thực hiện biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

 


Đồng chí Phạm Đức Huân - Phó Bí thư thường trực Thành ủy –

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội


 

        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Huân - Phó Bí thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Công ty đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ khóa mới cần nhanh chóng cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy năng lực lãnh đạo, tích cực đổi mới, dám nghĩ dám làm, cùng chung tay xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 


Đồng chí Phạm Đức Huân - Phó Bí thư thường trực Thành ủy –

 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội


 

        Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí đảm bảo đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gánh vác trọng trách mà Đảng bộ Công ty giao phó. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Quyết tiếp tục nhận được tín nhiệm cao giữ cương vị Bí thư Đảng ủy khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; Tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Quyết giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hồ Cảnh Hội giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty. Đồng thời, hội nghị đã bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Hồ Cảnh Hội được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

 


 

BCH Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội


        Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, với tinh thần, trách nhiệm cao của tập thể Đảng ủy, các tổ giúp việc cho Đại hội và sự đóng góp đầy tâm huyết của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Công ty. Quá trình tiến hành Đại hội, các đại biểu đã đề cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới”, sau 01 buổi làm việc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Công ty quyết tâm phấn đấu, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trở thành hiện thực. Đồng thời, yêu cầu các Chi bộ có chủ trương, biện pháp quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội; cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

Công đoàn cơ sở Công ty tặng hoa chức mừng Đại hội


 

Đoàn Thanh niên Công ty tặng hoa chức mừng Đại hội

 

Hội Cựu chiến binh tặng hoa chúc mừng Đại hội


 

Chi nhánh Thoát nước đô thị tặng hoa BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết thay mặt BCH Đảng bộ tặng hoa

 các đồng chí thôi tham gia BCH

Tin liên quan