Thông báo           

Thông báo

Thông báo về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và giá thoát nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

30-09-2019 15:23

 1. Thông báo về việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch và giá thoát nước thải

2. Quyết định giá nước sạch tiêu thụ

 

3. Quyết định giá thoát nước thải


Tin liên quan