Thông báo           

Thông báo

Thông báo mời họp ĐHCĐ 2021 (cập nhật tài liệu ĐH)

06-04-2021 15:57

Tài liệu ĐHCĐ 2021 xin vui lòng xem và tải về theo 2 đường dẫn bên dưới (có thay đổi, bổ sung đến ngày ĐH):

1. Tài liệu trước ĐHCĐ 2021

2. Tài liệu trong ĐHCĐ 2021

Tin liên quan