Thông báo tạm ngừng cấp nước từ 05h đến 12h ngày 28/6/2016 tại một số khu vực 25 Tháng 6

Giới thiệu

Công ty Cấp thoát nước Lạng Sơn là doanh nghiệp Nhà nước hạng I, thực hiện các chức năng: sản xuất và cung cấp nước sạch

Lắp đặt

Chúng tôi có cung cấp các dịch vụ lắp đặt nước cho doanh nghiệp và hộ gia đình.

Đường dây nóng

Hãy gọi cho chúng tôi khi bạn có các vấn đề cần trao đổi, hoặc phát hiện các sự cố như: rò rỉ đường ống nước